Distansutbildningar

Visar alla 56 resultat

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 14,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 9,995.00 kr.


Komplett chefsutbildning för att leda dig själv, verksamheten, enskilda medarbetare och teamet. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Certifikat efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 9,990.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


För t.ex team-, projekt- eller arbetsledare. Hur ska du få människor att vilja följa dig utan att de måste?

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

5,495.00 kr


Arbetsled din grupp och bli bekväm i det nya ansvaret för din arbetsledarroll.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

5,995.00 kr


Neuroledarskap, digitala möten, motivationsfaktorer och digital teambuilding.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,990.00 kr


En av Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,990.00 kr


Grundkurs för att bli byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P (projektering) och Bas-U (byggfas).

  Webbkurs 100% online
  Registrering till ID06
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljöverkets krav vad som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,195.00 kr


Vanligaste begreppen och vad de säger om verksamhetens ekonomiska situation.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 2,985.00 kr.Det nuvarande priset är: 1,995.00 kr.


Paket med 3 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda dig själv. Ta kontrollen över dig själv, din tid, din prioritering och din kommunikation.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 2,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 1,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda verksamheten från visioner till strategiska mål.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 10,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 5,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda varje individ i teamet. Coachning, feedback, lön- & utvecklingssamtal.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 6,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda teamet. Skapa effektiva team, effektiva möten, konflikthantering & presentationsteknik.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Engagera dina åhörare och säkra att ditt budskap når fram.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Lär dig konflikthantering mellan medarbetare och hur du ska hantera det.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

3,995.00 kr


Öka din kompetens som B2B säljare. Uppnå bättre resultat och få nöjdare kunder.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för personer som ska vara delaktiga vid transport av farligt gods.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Lär dig att skapa effektiva team och att anpassa ditt ledarskap.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Höjer dina medarbetares kompetens, motivation och gör de mer självgående.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2021:7, ELSÄK-FS 2022:3 och standarden SS-EN 50110-1.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För alla som är fackkunniga och behöver repetition enligt anvisningarna inom elsäkerhet som tillämpas på elanläggningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Att kunna ge feedback är en viktig nyckel i din framgång som ledare.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Lär dig hur du ska agera som säljare. 6 pedagogiska instruktionsvideos.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


Kvalitetssäkra och utveckla företagsverksamheten efter FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för personer som ska hantera farliga ämnen, enligt AFS 2014:43.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
3,200.00 kr


Få Ert certifikat för Heta Arbeten nu - Vi utbildar på plats hos Er.

  Certifikat efter avslut
  Företagsanpassad

KRAV
2,495.00 kr


För arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om föreskriften hot och våld i arbetsmiljön.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För arbetare som är icke el-fackkunniga och ska utföra arbeten där det finns risker för elektrisk fara.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med material som innehåller kvarts.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


Verktyg och kunskap för att framgångsrikt skapa trygghet och tydlighet i löneprocessen.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Onlineutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt AFS 2015:04 och AFS 2001:01.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,395.00 kr


Säkra att dina budskap når fram och lär dig hålla ett kundmöte helt online via Teams.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Få bättre insikt om lagar och regler med säkerhet kring arbete i t.ex gruvor, tunnlar, avloppsanläggningar eller silos.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
4,995.00 kr


Enligt riktlinjerna för truckkort (TLP-10) och behörigheterna A1-A4 + B1-B4.

  Sker på plats hos kund

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med vibrationer, enligt AFS 2005:15.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,200.00 kr


  Sker på plats hos kund

2,995.00 kr


Strukturera och rensa ekonomisk data, skapa smarta mallar och modeller för uppföljning, budget och rapportering.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


För dig som arbetar med försäljning behöver bli mer effektiv och professionell i din arbetsvardag.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


För dig som känner att du kan grunderna i Excel och vill komma vidare för att ytterligare effektivisera ditt arbete.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


för dig som vill ta ett djupare grepp på Excels inbyggda funktioner.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


För dig som har liten eller ingen erfarenhet av Excel och vill lära dig grunderna.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


För dig som använder Excel till att beräkna, sammanfatta och analysera data.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


För dig som känner att du kan grunderna i Word och vill komma vidare för att ytterligare effektivisera ditt arbete.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut