Instruerad person

1,995.00 kr

För arbetare som är icke el-fackkunniga och ska utföra arbeten där det finns risker för elektrisk fara.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut