Utbildningar bygg och anläggning

Visar alla 11 resultat

KRAV
1,990.00 kr


Grundkurs för att bli byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P (projektering) och Bas-U (byggfas).

  Webbkurs 100% online
  Registrering till ID06
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljöverkets krav vad som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


Kvalitetssäkra och utveckla företagsverksamheten efter FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för personer som ska hantera farliga ämnen, enligt AFS 2014:43.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
3,200.00 kr


Få Ert certifikat för Heta Arbeten nu - Vi utbildar på plats hos Er.

  Certifikat efter avslut
  Företagsanpassad

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med material som innehåller kvarts.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Få bättre insikt om lagar och regler med säkerhet kring arbete i t.ex gruvor, tunnlar, avloppsanläggningar eller silos.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med vibrationer, enligt AFS 2005:15.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut