Arbete På Väg – 1.1, 1.2, och 1.3

1,995.00 kr

Krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut