Hållbar utveckling

995.00 kr

Kvalitetssäkra och utveckla företagsverksamheten efter FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut