Elsäkerhet vid arbete (Skötsel av elanläggningar)

1,995.00 kr

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2008:3 och standarden SS-EN 50110-1.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut