Hem / Hur blir man chef

Hur blir man chef?

Guide för dig som vill bli chef

Vad krävs?

Majoriteten av chefsrollerna kräver en utbildning i grunden. Den bästa vägen för att bli chef är därmed att investera i en utbildning till dig själv. Du ökar då chanserna att få drömjobbet som chef och samtidigt i många fall möjligheten till en bättre inkomst. Hos Elerno kan du påbörja din chefsutbildning samma dag du bestämmer dig.

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Att jobba sig upp inom organisationen är en av de vanligaste vägarna till en ledarskapsposition. Men att gå från anställd till chef är inte alltid en lätt process. Kanske har du svårt att se möjligheter att klättra inom organisationen eller känner du inte att dina överordnade är villiga att låta dig avancera? Då kan det vara dags att börja se dig omkring efter nya vägar att klättra vidare i karriärstegen!

Hur ska en bra chef vara?

Under en utbildning för nya chefer lär du dig om vad rollen som chef innebär. Målet är att förbereda dig för rollen som chef eller ledare och ge dig en bred bas inom ledarskap och chefskap. Du lär dig att rollen innebär ansvar för resultat, budget, personal, administration, inhämtning och hantering av information, arbetsmiljö, lönesättning med mera. Den andra sidan av ditt chefskap, ditt ledarskap, kräver förmåga att bygga relationer, kommunicera, ge feedback, hantera konflikter, gruppdynamik och dylikt. Sammanfattningsvis kommer en chefsutbildningen leda till ökad insikt i hur du som chef kan leda dig själv, individen och teamet så att du tillsammans med dina medarbetare kan nå de mål ni satt upp.

Vilka nyckelkompetenser behövs?

Det höga förändringstakten i samhället ställer höga krav på flexibilitet och löpande kompetensutveckling hos både företag och individer. Från att arbetsmeriter länge har varit den avgörande faktorn, prioriteras numera ledarskapsegenskaper och utbildning allt högre. Enligt en undersökning från Kantar Sifo upplever knappt hälften av chefer i svenska företag att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag. En bra grundutbildning inom chefskap och ledarskap kommer vara att bli allt viktigare även i framtiden, och man ser också att förhållningssättet till utbildning håller på att ändras. Utbildning är inte längre något man ”betar av” tidigt, innan man går ut i arbetslivet. För att vara relevant på sikt måste man hela tiden anpassa sig och fylla på med nya kunskaper och perspektiv regelbundet, i takt med nya krav och behov genom yrkeslivet.

Hur blir man chef

Våra utbildningar:

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 14,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 9,995.00 kr.


Komplett utbildning för att leda dig själv, verksamheten, enskilda medarbetare och teamet. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Certifikat efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 9,990.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


För t.ex team-, projekt- eller arbetsledare. Hur ska du få människor att vilja följa dig utan att de måste?

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 2,985.00 kr.Det nuvarande priset är: 1,995.00 kr.


Paket med 3 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda dig själv. Ta kontrollen över dig själv, din tid, din prioritering och din kommunikation.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 6,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda teamet. Skapa effektiva team, effektiva möten, konflikthantering & presentationsteknik.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut