Guide för dig som vill bli chef

Investera i dig och sök en chefsroll. Majoriteten av ledarskapsrollerna kräver en ledarskapsutbildning i grunden. Den enklaste och snabbaste vägen att bli chef är att investera i en ledarskapsutbildning till dig själv och på så sätt öka chanserna för att få drömjobbet som chef. Hos Elerno kan du påbörja din chefsutbildning samma dag du bestämmer dig.

Många drömmer om att en dag ta klivet upp och bli chef. Att jobba sig upp inom organisationen är en av de vanligaste vägarna till en ledarskapsposition. Men att gå från anställd till chef är inte alltid en lätt process. Kanske har du svårt att se möjligheter att klättra inom organisationen eller känner du inte att dina överordnade är villiga att låta dig avancera? Då kan det vara dags att börja se dig omkring efter nya vägar att klättra vidare i karriärstegen!

Få chefskompetens genom utbildning

Idag utses fler chefer än någonsin och ledaregenskaper väger allt tyngre vid urvalsprocessen. Ett sätt att öka dina chanser till avancemang är att spetsa dig lite extra genom kompetensutveckling och gå en chefsutbildning. Under en utbildning i chefskap och ledarskap får du chefskompetens att på egen hand söka dig vidare till din drömposition.

Lär dig om chefsrollen

Under en ledarskapsutbildning för nya chefer lär du dig om vad rollen som chef innebär. Målet är att förbereda dig för rollen som chef eller ledare och ge dig en bred bas inom ledarskap och chefskap. Du lär dig att rollen innebär ansvar för resultat, budget, personal, administration, inhämtning och hantering av information, arbetsmiljö, lönesättning med mera. Den andra sidan av ditt chefskap, ditt ledarskap, kräver förmåga att bygga relationer, kommunicera, ge feedback, hantera konflikter, gruppdynamik och dylikt. Sammanfattningsvis kommer en chefsutbildningen leda till ökad insikt i hur du som chef kan leda dig själv, individen och teamet så att du tillsammans med dina medarbetare kan nå de mål ni satt upp.

Nyckelkompetenser hos en chef – vilka behövs?

Det höga förändringstakten i samhället ställer höga krav på flexibilitet och löpande kompetensutveckling hos både företag och individer. Från att arbetsmeriter länge har varit den avgörande faktorn, prioriteras numera ledarskapsegenskaper och utbildning allt högre. Enligt en undersökning från Kantar Sifo upplever knappt hälften av chefer i svenska företag att deras nuvarande utbildningsmeriter möter de krav som attraktiva arbetsgivare har i dag. En bra grundutbildning inom chefskap och ledarskap kommer vara att bli allt viktigare även i framtiden, och man ser också att förhållningssättet till utbildning håller på att ändras. Utbildning är inte längre något man ”betar av” tidigt, innan man går ut i arbetslivet. För att vara relevant på sikt måste man hela tiden anpassa sig och fylla på med nya kunskaper och perspektiv regelbundet, i takt med nya krav och behov genom yrkeslivet.

Paketpris
9,995.00 kr


Komplett utbildningspaket - Allt för att leda dig själv, verksamheten, dina medarbetare och ditt team. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Certifikat efter avslut

4,995.00 kr


Ledarskap, kommunikation, coachning, presentation, möten och konflikthantering både på individ- och gruppnivå. Hur ska du få människor att vilja följa dig utan att de måste?

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Certifikat efter avslut

Paketpris
1,995.00 kr


Paket med 3 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda dig själv. Ta kontrollen över dig själv, din tid, din prioritering och din kommunikation.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Kursintyg efter avslut

Paketpris
4,995.00 kr


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda teamet. Skapa effektiva team, effektiva möten, konflikthantering & presentationsteknik.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Kursintyg efter avslut