Elutbildning - Elsäkerhet

Visar alla 4 resultat

KRAV
2,495.00 kr


Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2008:3 och standarden SS-EN 50110-1.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För alla som är fackkunniga och behöver repetition enligt anvisningarna inom elsäkerhet som tillämpas på elanläggningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För arbetare som är icke el-fackkunniga och ska utföra arbeten där det finns risker för elektrisk fara.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


För alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut