Ledarskapsutbildning

Visar alla 23 resultat

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 14,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 9,995.00 kr.


Komplett chefsutbildning för att leda dig själv, verksamheten, enskilda medarbetare och teamet. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Certifikat efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 9,990.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


För t.ex team-, projekt- eller arbetsledare. Hur ska du få människor att vilja följa dig utan att de måste?

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

5,495.00 kr


Arbetsled din grupp och bli bekväm i det nya ansvaret för din arbetsledarroll.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

5,995.00 kr


Neuroledarskap, digitala möten, motivationsfaktorer och digital teambuilding.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,195.00 kr


Vanligaste begreppen och vad de säger om verksamhetens ekonomiska situation.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 2,985.00 kr.Det nuvarande priset är: 1,995.00 kr.


Paket med 3 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda dig själv. Ta kontrollen över dig själv, din tid, din prioritering och din kommunikation.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 2,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 1,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda verksamheten från visioner till strategiska mål.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 10,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 5,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda varje individ i teamet. Coachning, feedback, lön- & utvecklingssamtal.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

Kurspaket
Det ursprungliga priset var: 6,980.00 kr.Det nuvarande priset är: 4,995.00 kr.


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda teamet. Skapa effektiva team, effektiva möten, konflikthantering & presentationsteknik.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Engagera dina åhörare och säkra att ditt budskap når fram.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Lär dig konflikthantering mellan medarbetare och hur du ska hantera det.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


Lär dig att skapa effektiva team och att anpassa ditt ledarskap.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Höjer dina medarbetares kompetens, motivation och gör de mer självgående.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


Att kunna ge feedback är en viktig nyckel i din framgång som ledare.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

1,995.00 kr


Verktyg och kunskap för att framgångsrikt skapa trygghet och tydlighet i löneprocessen.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

2,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv praktik
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut


Ledarskapsutbildning - 100% Online Distans

Ledarskapsutbildning på distans är en mångsidig utbildningsmodell som är lämplig för både erfarna ledare och de som är nya i ledarrollen. Bra ledare föds inte, de skapas. Att vara bra på att leda sig själv och andra behöver nödvändigtvis inte vara en medfödd egenskap.

Med en hel del självinsikt, en liten del mod och framför allt viljan att lära sig, finns alla förutsättningar att utvecklas och lyckas i rollen som chef. För att bli en bra ledare krävs att du jobbar med ditt ledarskap och ser det som en ständig utveckling.

Utveckla ditt ledarskap hos oss på Elerno och stärk din egen och företagets konkurrenskraft. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud med allt ifrån komplett ledarskapsutbildning, till enstaka och effektiva ledarskapskurser för dig som vill kompetensutvecklas snabbt. Lär dig coacha och motivera dina medarbetare, hålla effektiva möten, samtal och presentationer, samt att leda dig själv och ditt team för att nå kortsiktiga och långsiktiga resultat.

Våra utbildningar och kurser inom chef och ledarskap vänder sig till både till ledare med många års erfarenhet och till de som är nya i chefsrollen. Vi rustar framtidens ledare och chefer med kunskap och färdigheter för effektfullt ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap som chef

Att vara chef är en viktig profession i alla verksamheter. Det är ett roligt, stimulerande och utmanande arbete som oftast kommer med högt ställda kompetenskrav. Som chef bär du det yttersta ansvaret för resultat, ekonomi och produktivitet. Tillsammans med formella befogenheter har du även ansvar för den administrativa och ledande funktionen i organisationen.

Att vara chef betyder just att du har fått förtroendet att verka och åstadkomma resultat genom att leda medarbetare. Som chef har du alltså inte bara ansvar att åstadkomma resultat, utan också för vilket resultat andra åstadkommer samt för deras utveckling, arbetsmiljö och trivsel.

Enkelt uttryckt är chefsrollen något en person fått sig tilldelad medan ledarskapet är något som man förtjänar. I ditt uppdrag som chef behöver du därför utvecklas i rollen som ledare för att kunna få dina medarbetares förtroende och på bästa sätt leda verksamheten.

Vi på Elerno hjälper dig att kompetensutveckla ditt ledarskap så att du kan lyckas i ditt chefsuppdrag och skapa affärsmässig framgång. Genom ledarskapsutbildning distans online och kurser får du värdefulla kunskaper och verktyg inom coachande ledarskap, förändringsledning, kommunikation, konflikthantering, presentationsteknik bland mycket mer.

Ett bra ledarskap

Det går att styra utan att leda, men det går sällan att skapa god effektivitet och en god arbetsmiljö utan att vara en god ledare. Det är kombinationen av management och bra ledarskap som skapar affärsmässig framgång. Men vad kännetecknar egentligen bra ledarskap och vad är definitionen av en bra chef och ledare?

Bra ledarskap beskrivs ofta som en relation och ett mänskligt samspel. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet. Nedan följer 9 steg som lägger grunden för ett bra ledarskap.

Bra ledarskapsutbildning online på olika nivåer

Vi erbjuder ledarskapskurser för dig som är ny i chefsrollen, men också för den erfarne ledaren som vill öka sin kompetens för att känna sig trygg i sitt ledarskap. Vi hjälper dig med utmaningar såsom: Hur du anpassar ditt ledarskap och hur du kommunicerar med olika typer av medarbetare. Vad det viktigaste är att tänka på när du coachar en medarbetare och hur agendan ser ut för det ideala utvecklingssamtalet.

Hur du säkerställer att dina teammöten inspirerar och uppmuntrar till delaktighet, bland mycket mer. Givetvis behöver man inte vara chef för att dra nytta av en ledarskapskurs. Våra ledarskapsutbildningar passar även dig utan ett formellt chefs- eller personalansvar, men som vill fördjupa dig och träna på utmanande ledarskapssituationer i din vardag.

Stärk din egen och företagets konkurrenskraft hos Elerno.se. Vi ger dig en värdefull kunskap och verktyg inom chef och ledarskap med flexibilitet att kunna utbilda dig var du vill och när det passar dig.

Ledarskapsutbildning gratis demoavsnitt

Våra kapitel i en ledarskapsutbildning går att prova på gratis. Det ger dig möjligheten till att få ett smakprov av innehållet innan du väljer att boka.

Vanliga frågor och svar

Varför gå en ledarskapsutbildning hos Elerno?

Elernos ledarskapsutbildning har hjälpt både nya och även mer erfarna chefer i att bli säkrare i deras roll, vilket i sin tur har visat sig ha goda resultat för hela verksamheten. En bra chef ska kunna delegera arbetsuppgifter, veta hur man kommunicerar, ha kompetens för ett coachande ledarskap, veta hur alla medarbetares kompetenser ska användas och samarbetar för att uppnå bästa resultat. Med Elernos ledarskapsutbildningar får du rätt kompetens direkt.

Vad är målet med ledarskapsutbildning?

Ledarskapsutbildning hjälper dig att utveckla ett tryggt och personligt ledarskap så att du kan bli en förebild i chefsrollen. Du får kompetens om alla tänkbara situationer en chef är med om och hur ska hantera dessa. Det är viktigare att vara en bra ledare än en specialist.

Vad innehåller en ledarskapsutbildning?

Leda kontra hantera, leda sig själv, hur agerande påverkar andra, hur högpresterande team skapas, hur ledarskap och organisation hanteras, hur medarbetare inspireras, effektiva möten, effektiv kommunikation, mål och strategier, konflikthantering, grunder i företagsekonomi, presentationsteknik och utvecklings- och lönesamtal.

Hur kan man vara bra ledare och chef?

Fokusera på att ha en bra positiv attityd, visa självförtroende, kommunicera ofta, ha en vision, sälj in visionen, gör en långsiktig plan, prioritera och våga fatta beslut, uppmuntra medarbetarna att lära känna varandra, förstå teamet och dess styrkor, inspirera till motivation, sätt förväntningar och regler, utveckla och rekrytera rätt talanger och coacha dina medarbetare till framgång.

Hur blir man chef?

När du intar en chefsposition har du stor möjlighet att kunna påverka verksamheten och hur den drivs. Oftast är det denna möjlighet att axla ansvar och planering kring det dagliga arbetet som driver människor till att vilja bli chefer. Känner du stark lust och vilja att jobba med människor? Då är chefsrollen något för dig.

Det enklaste sättet att börja är att ta en utbildning för att lära dig hur du ska använda en verksamhets viktigaste verktyg, det vill säga medarbetarna.

Om du redan jobbar inom en organisation är ett tips att söka internt och undersök vad de senaste chefstjänsterna som blivit tillsatta har för krav. Om du väljer att söka externt, fastna inte endast vid jobbannonser utan gör research om företag, organisationer och branscher du är intresserad av och kontakta nyckelpersoner.

Vem kan bli ledare?

Alla har möjlighet att bli en bra ledare men det krävs en vilja. Bra ledare föds inte, de skapas. Med en utbildning i bagaget ökar dina chanser betydligt att lyckas i rollen som chef.