Arbetsmiljöutbildning

Visar alla 15 resultat

KRAV
1,990.00 kr


En av Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,990.00 kr


Grundkurs för att bli byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P (projektering) och Bas-U (byggfas).

  Webbkurs 100% online
  Registrering till ID06
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljöverkets krav vad som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för personer som ska vara delaktiga vid transport av farligt gods.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för personer som ska hantera farliga ämnen, enligt AFS 2014:43.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
3,200.00 kr


Få Ert certifikat för Heta Arbeten nu - Vi utbildar på plats hos Er.

  Certifikat efter avslut
  Företagsanpassad

KRAV
2,495.00 kr


För arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om föreskriften hot och våld i arbetsmiljön.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med material som innehåller kvarts.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Onlineutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö, enligt AFS 2015:04 och AFS 2001:01.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
4,995.00 kr


Enligt riktlinjerna för truckkort (TLP-10) och behörigheterna A1-A4 + B1-B4.

  Sker på plats hos kund

KRAV
2,495.00 kr


Utbildning för alla som arbetar med vibrationer, enligt AFS 2005:15.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,200.00 kr


  Sker på plats hos kund


Arbetsmiljöutbildning 100% online på distans

Är du intresserad av en högkvalitativ arbetsmiljöutbildning som kan genomföras på distans?

På Elerno erbjuder vi ett antal utbildningar inom arbetsmiljöområdet. En arbetsmiljöutbildning utgör en investering för både företag, organisationer och enskilda individer. Genom att förbättra arbetsmiljön kan man främja bättre hälsa på arbetsplatsen och minska risken för olyckor. Oavsett om du behöver Bas P- och Bas U-behörighet för byggarbetsplatser eller om företagshälsan behöver förbättras genom en Bättre Arbetsmiljö, så är Elernos utbildningar ett självklart val. Många av våra utbildningar är baserade på lagkraven från Arbetsmiljöverket och behöver uppdateras kontinuerligt.

Varför ska du delta i en arbetsmiljöutbildning?

En välfungerande arbetsmiljö gynnar både organisationen och medarbetarna och ger fördelar för alla inblandade. Som chef eller arbetsgivare har du skyldigheter och följa arbetsmiljölagar. Genom att delta i en arbetsmiljöutbildning får du de grundläggande kunskaperna och förutsättningarna för att förbättra och strukturera arbetet med arbetsmiljön. Om du till exempel är mobilkranförare måste du använda maskinen på ett säkert sätt. Om du ska bygga en ställning måste det göras på ett säkert sätt. Allt detta för att minimera skador och olyckor på arbetsplatsen och för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Vad är målet med en arbetsmiljöutbildning?

Målet med våra arbetsmiljöutbildningar är att skapa en trygg arbetsplats där både medarbetare och organisation kan arbeta säkert och utan olyckor. Vi strävar också efter att främja en bra företagshälsovård, förebygga diskriminering samt hot och våld, genomföra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner. Genom våra arbetsmiljöutbildningar vill vi bidra till en bättre arbetsmiljö i Sverige.

Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

Exempel på vad en arbetsmiljöutbildning, som till exempel Bas P och Bas U, kan innehålla är hur man förebygger olycksrisker, hur man följer Arbetsmiljöverkets lagar och regler, samt hur man upprättar en arbetsmiljöplan. En Bam/Sam-utbildning kan ge kunskaper om allvarliga incidenter, kränkande behandling, genomförande av åtgärder samt lagar, föreskrifter och avtal som reglerar förhållanden som påverkar arbetsmiljön. En arbetsmiljöutbildning omfattar också systematiskt arbetsmiljöarbete.

För vem är en arbetsmiljöutbildning?

En arbetsmiljöutbildning är relevant för alla som innehar en position som medför risker, ansvar och lagkrav från Arbetsmiljöverket. Det spelar ingen roll om du är chef, medarbetare, ägare eller har en annan befattning - en arbetsmiljöutbildning är viktig för alla berörda parter.