Vi erbjuder ett komplett kraftfullt LMS för medarbetare, chefer, HR och ledning

LMS står för Learning Management System och är ett komplett utbildningssystem för att hantera ett företags anställdas kompetensutveckling på ett så effektfullt och smidigt sätt som möjligt, för medarbetare, chefer, HR och ledning. Vi vill att det ska vara enkelt, administratörer får den fulla kontroll som behövs för era medarbetares kompetensutveckling, uppföljning och rapporter, 100% digitalt. Ni skickar själva ut inlogg till medarbetare direkt genom LMS-systemet för att genomföra utbildning och deltagaren har tillgång till portalen oavsett tid och plats.

Har Ni inget LMS i dagsläget?

Vi sätter upp en helt egen molnbaserad portal mer Er grafiska profil på våra servrar. För deltagaren ser det ut som att det är Er egna interna utbildningsportal. Allt är sekretessbelagt hos oss.

 • Allt är molnbaserat
 • Plattformen brandas i Er grafiska profil
 • Ni administrerar deltagarna själv och följer upp deras resultat
 • För användaren ser det ut som Er egna interna utbildningsportal
 • Support när Ni behöver det

Har Ni redan ett befintligt LMS?

Våra utbildningar är importerbara via AICC-paket till de flesta etablerade LMS-system på marknaden. På så sätt slipper ni ha flera olika LMS och kan samla allt i Ert befintliga. Vi hjälper till med synkningen.

 • Ett enda LMS trots flera utbildningsleverantörer
 • Importerbart via AICC-paket
 • Vi supportar Er med synkningen
 • Ni administrerar våra utbildningar i Ert befintliga LMS som vanligt
 • Support när Ni behöver det

Kursadministration

Administrera kurser, skapa egna kurser, importera andra SCORM-kurser eller välj bland våra utbildningar.

E-Learning

Plattformen stödjer utbildningarna 100% digitalt, för ett mer effektivt och tillgängligt lärande online.

Blended Learning

Plattformen stödjer blended learning vilket innebär att Ni kan kombinera klassrumsutbildning med E-Learning.

Enkäter och tester

Skapa utvärderingar eller kraftfulla tester för att utvärdera och undersöka kunskapsnivå hos medarbetare.

Certifikat

Få kontroll över medarbetares certifikat och ifall de behöver uppdateras.

Uppföljning

Följ upp med nyckeltalsrapporter, realtidsrapporter och mycket mer.

Många fler fördelar för:

Medarbetare

All kompetensutveckling samlad på en enda plats.

 • En plats för all kompetensutveckling; certifikat, webbaserade utbildningar, Blended Learning, klassrumsbaserade kurser och information
 • Åtkomst till utbildning helt oberoende av tid och plats
 • Efter genomförd utbildning har Ni fortfarande tillgång till allt kursmaterial om något moment skulle behövas repeteras senare

Ledare och chefer

Tydlig översikt över medarbetares kompetensutveckling och uppföljning.

 • Visuell överblick över sina medarbetares kompetensutvecklingsaktiviteter och utbildningar
 • Smidig kommunikation mellan chefer och medarbetare
 • Feed för att följa medarbetares pågående utbildning
 • Status verksamhetskritiska tester och certifikat 
 • Påminnelser och rapporter

HR och ledningsgrupp

Tydlig överblick över utbud och kostnader.

 • Styr utbudet, säkra kvalitén och minska kostnaderna
 • Effektivisera kursadministrationen
 • Planera och administrera utbildningar
 • Säkerställ att medarbetare genomför lagstadgade eller kritiska utbildningar för verksamheten
 • Få påminnelser och enkelt skapa rapporter

Kursadministratörer

Administratörerna sparar tid genom minskad manuell hantering.

 • Hanteringar av deltagare
 • Visuell checklista
 • Effektiv administration av samtliga former av utbildningar
 • Tydliga översikter
 • Enkelt skapa egna tester

Välj kategori / bransch

Ledarskap

Bygg

Elsäkerhet

Arbetsmiljö

Försäljning

Personal