Chef och ledarskap

Visar alla 23 resultat

KAMPANJ
14,980.00 kr 9,995.00 kr


Här har vi samlat allt du behöver ha koll på för att kunna leda dig själv, verksamheten, dina medarbetare och ditt team. För chefer eller blivande chefer oavsett bransch.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Certifikat efter avslut

KRAV
1,990.00 kr


En av Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildningar.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

4,995.00 kr


Ledarskap, kommunikation, coachning, presentation, möten och konflikthantering både på individ- och gruppnivå. Hur ska du få människor att vilja följa dig utan att de måste?

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Certifikat efter avslut

995.00 kr


Vanligaste begreppen och vad de säger om verksamhetens ekonomiska situation.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

KAMPANJ
2,985.00 kr 1,995.00 kr


Paket med 3 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda dig själv. Ta kontrollen över dig själv, din tid, din prioritering och din kommunikation.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

KAMPANJ
2,980.00 kr 1,995.00 kr


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda verksamheten från visioner till strategiska mål.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

KAMPANJ
10,980.00 kr 5,995.00 kr


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda varje individ i teamet. Coachning, feedback, lön- & utvecklingssamtal.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

KAMPANJ
6,980.00 kr 4,995.00 kr


Paket med 4 webbkurser att kompetensutveckla ditt ledarskap genom att bli bättre på att leda teamet. Skapa effektiva team, effektiva möten, konflikthantering & presentationsteknik.

  Kurspaket 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

1,395.00 kr


Säkra att dina budskap når fram och lär dig hålla ett kundmöte helt online via Teams.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

995.00 kr


Engagera dina åhörare och säkra att ditt budskap når fram.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

2,995.00 kr


Lär dig konflikthantering mellan medarbetare och hur du ska hantera det.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

995.00 kr


Lär dig att skapa effektiva team och att anpassa ditt ledarskap.

  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

2,995.00 kr


Genom ett coachande ledarskap höjer du dina medarbetares kompetens, motiverar och gör de mer självgående.

  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

1,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

2,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

495.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

1,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Intyg efter avslut

2,995.00 kr


  Webbkurs 100% online
  Interaktiv träning
  Intyg efter avslut


Ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling för chefer

Bra ledare föds inte, de skapas. Att vara bra på att leda sig själv och andra behöver nödvändigtvis inte vara en medfödd egenskap. Med en hel del självinsikt, en liten del mod och framför allt viljan att lära sig, finns alla förutsättningar att utvecklas och lyckas i rollen som chef. För att bli en bra ledare krävs att du jobbar med ditt ledarskap och ser det som en ständig utveckling.

Utveckla ditt ledarskap hos oss på Elerno och stärk din egen och företagets konkurrenskraft. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud med allt ifrån komplett chefsutbildning och ledarskapsutbildning, till enstaka och effektiva ledarskapskurser för dig som vill kompetensutvecklas snabbt. Vi hjälper dig att utveckla ett tryggt och personligt ledarskap så att du kan bli en förebild i chefsrollen. Lär dig coacha och motivera dina medarbetare, hålla effektiva möten, samtal och presentationer, samt att leda dig själv och ditt team för att nå kortsiktiga och långsiktiga resultat. Våra utbildningar och kurser inom chef och ledarskap vänder sig till både till ledare med många års erfarenhet och till de som är nya i chefsrollen. Vi rustar framtidens ledare och chefer med kunskap och färdigheter för effektfullt ledarskap.

Utveckla ditt ledarskap som chef

Att vara chef är en viktig profession i alla verksamheter. Det är ett roligt, stimulerande och utmanande arbete som oftast kommer med högt ställda kompetenskrav. Som chef bär du det yttersta ansvaret för resultat, ekonomi och produktivitet. Tillsammans med formella befogenheter har du även ansvar för den administrativa och ledande funktionen i organisationen. Att vara chef betyder just att du har fått förtroendet att verka och åstadkomma resultat genom att leda medarbe­tare .Som chef har du alltså inte bara ansvar att åstadkomma resultat, utan också för vilket resultat andra åstadkommer samt för deras utveckling, arbetsmiljö och trivsel. Enkelt uttryckt är chefsrollen något en person fått sig tilldelad medan ledarskapet är något som man förtjänar. I ditt uppdrag som chef behöver du därför utvecklas i rollen som ledare för att kunna få dina medarbetares förtroende och på bästa sätt leda verksamheten.

Vi på Elerno hjälper dig att kompetensutveckla ditt ledarskap så att du kan lyckas i ditt chefsuppdrag och skapa affärsmässig framgång. Genom våra onlinebaserade utbildningar och kurser får du värdefulla kunskaper och verktyg inom coachande ledarskap, förändringsledning, kommunikation, konflikthantering, presentationsteknik bland mycket mer.


9 steg för ett bra ledarskap

9 steg för ett bra ledarskap tips

Det går att styra utan att leda, men det går sällan att skapa god effektivitet och en god arbetsmiljö utan att vara en god ledare. Det är kombinationen av management och bra ledarskap som skapar affärsmässig framgång. Men vad kännetecknar egentligen bra ledarskap och vad är definitionen av en bra chef och ledare? Bra ledarskap beskrivs ofta som en relation och ett mänskligt samspel. Personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i chefs- och ledarskapet. Nedan följer 9 steg som lägger grunden för ett bra ledarskap.

1. Chefsrollen

I rollen som chef är du en förebild inom organisationen. Personliga egenskaper, värderingar och engagemang kommer att bli avgörande för hur du agerar och lyckas i chefsrollen. Det är därför viktigt att förstå vad rollen som chef kräver av dig och vad du behöver göra för att kommunicera med dina medarbetare på bästa sätt. I kursen "Rollen som chef" hjälper vi dig att få större insikt i hur du är som chef/ledare, och förser dig med värdefulla redskap för ett lyckat ledarskap.

2. Delegera

Den medvetna chefen inser att medarbetarna finns där för att hjälpas åt att nå ett gemensamt resultat. En bra chef vet också skillnaden på att delegera, dumpa och arbetsfördela uppgifter i en grupp. Att delegera ansvar, och dela med sig av äran till den som ska vara med och dela den, får andra att växa. Lär dig skapa "Effektiva team", samt att Strukturera din tid och prioritera arbetsuppgifter.

3. Motivera

En bra chef ger inte bara uppmuntran och belöning, utan motiverar även med konstruktiv feedback. Att återkoppla och hjälpa sina medarbetare att skapa förutsättningar för individuell utveckling utgör en betydelsefull del i bra ledarskap. Kursen "Feedback och återkoppling" ger dig verktygen och förutsättningarna att motivera dina medarbetare på ett effektfullt sätt. Lär dig även motivera genom att ge bra coachning.

4. Hantera konflikter

Ibland hettar det till. Det kan såväl personliga konflikter, som konflikter mellan medarbetare, grupper av medarbetare eller hela avdelningar. En bra chef lyssnar, tar in och agerar snabbt som ett föredöme, samt arbetar för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter. Få värdefulla insikter och konkreta verktyg i kursen "Konflikthantering".

5. Kommunicera

Ledarskap och kommunikation går hand i hand. Att kunna kommunicera och uttrycka sig på ett tydligt sätt som skapa enighet snarare än oro är A och O för att lyckas i chefsrollen. Förtroendet att leda mot framgång förutsätter att du som chef är medveten om din egen kommunikationsstil och hur den påverkar andra. Ditt agerande kan uppfattas olika beroende på vem du möter. I kursen "Kommunikationsstilar” får du en övergripande bild över olika personligheter och teorier bakom. Du får också reflektera över din egen personlighet, samt få verktyg för hur du kan anpassa dig för att kommunicera framgångsrikt.

6. Leda dig själv

För att kunna leda andra behöver du först ha insikt i och förståelse för din egen roll, ditt syfte, dina möjligheter, begränsningar, uppgifter och verktyg. Hur du styr dina beteenden och ditt agerande. Du behöver alltså även kunna leda dig själv. I kursen “Leda mig själv” får du insikt i din roll som chef, dina kompetenser och utvecklingsområden. Du får ta del av verktyg som hjälper till att ta kontroll över din tid och förbättrar dina färdigheter att kommunicera med dina medarbetare.

7. Leda individen

Den allra viktigaste konkurrensfördelen ett företag har är sina anställda. Hur väcker du som chef och ledare den potential och kraft som finns i varje individ? Hur aktiverar du kraften? Lär dig mer om hur du coachar du dina medarbetare till att själva ta ansvar för sin egen utveckling i kursen “Leda individen”.

8. Leda teamet

En bra chef måste givetvis kunna leda sitt team. Du behöver veta hur du förmedlar visioner och mål så att det blir konkret och tydligt för alla och hur du säkerställer att teamet jobbar mot samma mål. Du behöver även ha koll på hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare. I kursen “Leda teamet” får du verktyg för hur du anpassar ditt ledarskap utifrån var ditt team befinner sig, hur du gör dina möten inspirerande för alla deltagare och hanterar konflikter mellan medarbetare.

9. Nå resultat

En bra chef är målinriktad och skapar resultat, på kort och lång sikt. Ett arbete som kräver både självinsikt och kompetens. I utbildningspaketet “Ny som Chef” erbjuder en komplett digital chefsutbildning i 4 kapitel med både teori och webbaserad praktik. Du får en komplett verktygslåda för hur du med ett coachande förhållningssätt leder dina medarbetare och når resultat. Samtidigt får du möjlighet att finslipa de verktyg du redan har. Du får även tillgång till färdiga mallar som du sedan kan använda direkt i vardagen.

Ledarskapsutbildning online på olika nivåer

Vi erbjuder chefsutbildningar och ledarskapskurser för dig som är ny i chefsrollen, men också för den erfarne ledaren som vill öka sin kompetens för att känna sig trygg i sitt ledarskap. Vi hjälper dig med utmaningar såsom:
 Hur du anpassar ditt ledarskap och hur du kommunicerar med olika typer av medarbetare. Vad det viktigaste är att tänka på när du coachar en medarbetare och hur agendan ser ut för det ideala utvecklingssamtalet.
 Hur du säkerställer att dina teammöten inspirerar och uppmuntrar till delaktighet, bland mycket mer. Givetvis behöver man inte vara chef för att dra nytta av en ledarskapskurs. Våra ledarskapsutbildningar passar även dig utan ett formellt chefs- eller personalansvar, men som vill fördjupa dig och träna på utmanande ledarskapssituationer i din vardag. Stärk din egen och företagets konkurrenskraft hos Elerno.se. Vi ger dig en värdefull kunskap och verktyg inom chef och ledarskap med flexibilitet att kunna utbilda dig var du vill och när det passar dig.