Elsäkerhet

Visar alla 4 resultat

KRAV
1,995.00 kr


Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1, ELSÄK-FS 2008:3 och standarden SS-EN 50110-1.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,995.00 kr


För alla som är fackkunniga och behöver repetition enligt anvisningarna inom elsäkerhet som tillämpas på elanläggningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,995.00 kr


För alla som har kontrollansvaret på ett elinstallationsföretag.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,995.00 kr


Få bättre insikt om lagar och regler med säkerhet kring arbete i t.ex gruvor, tunnlar, avloppsanläggningar eller silos.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut