Anläggning

1 produkt

KRAV
Fr. 2,990.00 kr


Utbildning för att bli byggarbetsmiljösamordnare, både Bas-P (projektering) och Bas-U (byggfas).

  100% online eller fysisk
  Registrering till ID06
  Kursintyg efter avslut