OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

4,200.00 kr

1 dag lärarledd webbutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

  Lärarledd webbutbildning
  Godkänd för AFA-försäkring
  Kursintyg efter avslut

Nollställ