Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Fr. 4,900.00 kr

1 eller 2 dagar lärarledd webbutbildning med populära arbetsmiljöutbildningen BAS P och BAS U.

  Lärarledd webbutbildning
  Godkänd för AFA-försäkring
  Kursintyg efter avslut

Nollställ