Arbetsmiljöutbildning

Visar alla 10 resultat

KRAV
1,990.00 kr


En av Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildningar.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
1,990.00 kr


Utbildning för att bli byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P (projektering) och Bas-U (byggfas).

  Webbkurs 100% online
  Registrering till ID06
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljöverkets krav vad som krävs för att arbeta med ställningar upp till 9 meter.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Krav för dig som är fordonsförare och maskinförare av mobila arbetsmaskiner, eller utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre där risk för fall finns, ska ha en utbildning i fallskydd.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
3,200.00 kr


Få Ert certifikat för Heta Arbeten nu - Vi utbildar på plats hos Er.

  Certifikat efter avslut
  Företagsanpassad

KRAV
2,495.00 kr


För arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om föreskriften hot och våld i arbetsmiljön.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
2,495.00 kr


Hantera och koppla med rätt lyftredskap på ett säkert sätt enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

  Webbkurs 100% online
  Kursintyg efter avslut

KRAV
4,995.00 kr


Enligt riktlinjerna för truckkort (TLP-10) och behörigheterna A1-A4 + B1-B4.

  Sker på plats hos kund

KRAV
1,200.00 kr


  Sker på plats hos kund


Arbetsmiljöutbildning distans - 100% online - Börja idag

Söker du efter en kvalitativ arbetsmiljöutbildning på distans?

Vi på Elerno har ett antal utbildningar inom arbetsmiljö. En arbetsmiljöutbildning är en investering för såväl företag som organisation och för varje individ. Förbättrad arbetsmiljö bidrar till bättre hälsa på arbetet och minskar risker för olyckor. Om det så är på byggarbetsplatser där Bas P och Bas U behörighet krävs eller företagshälsan behöver förbättras genom en Bättre Arbetsmiljö är Elernos utbildningar ett självklart val. Flertalet av utbildningarna baseras på lagkrav från Arbetsmiljöverket och behöver förnyas kontinuerligt.

Varför ska du gå en arbetsmiljöutbildning?

Vid en bra arbetsmiljö mår både organisation och medarbetare bättre och det gynnar alla i slutändan. Det finns skyldigheter och lagar av arbetsmiljöverket du som chef eller arbetsgivare måste följa. En arbetsmiljöutbildning ger grunder och förutsättningar för ett förbättrat strukturerat arbetsmiljöarbete. Är du kranförare av mobila arbetsmaskiner måste detta användas på ett säkert sätt. Ska en ställning byggas måste dettas också göras på ett säkert sätt. Allt för att minimera skador och olyckor i arbetet samt upprätthålla en bra arbetshälsa på arbetet.

Arbetsmiljöutbildning hos Elerno

Vad är målet med en arbetsmiljöutbildning?

Målet är att skapa en säker arbetsplats som medarbetare och organisation tryggt kan arbeta på utan att olyckor ska inträffa, en bra företagshälsovård, förebygga särbehandling samt hot och våld, göra riskbedömning eller t.ex upprätta en handlingsplan. Genom arbetsmiljöutbildning vill vi vara med och bidra till en bättre arbetsmiljö i Sverige.

Vad innehåller en arbetsmiljöutbildning?

Några exempel på vad en arbetsmiljöutbildning som t.ex bas p och bas u kan innehålla är t.ex hur förebyggs för att risker för olyckor inte ska ske, hur lagar och regler från Arbetsmiljöverket ska följas eller hur man upprätthåller en arbetsmiljöplan. En Bam / Sam utbildning kan ge t.ex kunskaper i allvarliga tillbud, kränkande särbehandling, hur åtgärder ska genomföras, lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller även en arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöutbildning för chefer och medarbetare

För vem är en arbetsmiljöutbildning?

Oavsett om du är chef, medarbetare, ägare eller vilken position du än besitter som innebär risker, ansvar och lagkrav från arbetsmiljöverket som skall följas är en arbetsmiljöutbildning för alla berörda.